Konkurs dla nauczycieli „Nauczyciel – innowator”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowało konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych, który polegać ma na przygotowaniu scenariusza zajęć dydaktycznych dla klas z uwzględnieniem pomocy dydaktycznych oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, które są zdefiniowane w programie Aktywna tablica

Przypomnijmy, że program Aktywna tablica to program rządowy mający na celu rozwinąć szkolną infrastrukturę technologii informacyjno-komunikacyjnej, w celu pomocy uczniom w rozwijaniu swoich kompetencji. Program przewidziany jest na lata 2017 – 2019 w ramach którego szkoły podstawowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na wspomnianą infrastrukturę w wysokości maksymalnie 14 000 zł. Więcej informacji tutaj.

Zgłoszenia nauczycieli trwają do 22 grudnia 2017 roku, które przeprowadza dyrektor placówki. Wyniki konkursu przewidziano na dzień 29 grudnia br.

Na czym polega konkurs nauczyciel-innowator?

Konkurs polega na przygotowaniu krótkiego filmu, który prezentuje sposób wykorzystania wspomnianych pomocy dydaktycznych w ramach przygotowanego scenariusza przeprowadzania zajęć. Materiały video tworzą zgłoszeni do konkursu nauczyciele, wśród których zostanie wyłoniony jeden laureat.

Laureat zdobędzie tytuł przyznany przez organizatora konkursu Nauczyciela-Innowatora, oraz nagrodę rzeczową.

Więcej informacji o konkursie: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nauczyciel-innowator-zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie.html

Post Author: Mariola Bulewicz