Kompetencje miękkie kluczowe dla pracodawcy

Kompetencje miękkie kluczowe dla pracodawcy

Doświadczenie, odpowiednie wykształcenie, kilka kursów w CV czasami nie wystarczają. Coraz ważniejsze dla headhunterów są kompetencje miękkie. Jakie umiejętności wyeksponować nad czym popracować? Na co zwróci uwagę twój potencjalny pracodawca?

Czym są soft skills?

Soft skills, czyli kompetencje miękkie to nic innego jak umiejętności psychospołeczne. Termin ten jest bardzo szeroki. Wśród soft skills znajdują się umiejętności komunikacyjne, autoprezentacja, zdolność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w grupie, rozwiązywanie problemów, aktywne słuchanie i wiele innych.

Kompetencje miękkie najważniejsze dla pracodawcy

Najczęściej pracodawcy wskazują kilka tych samych, najważniejszych ich zdaniem umiejętności, których szukają wśród kandydatów. Część z nich powtarza się szczególnie często, bez względu na rodzaj pracy.

Umiejętności komunikacyjne

W umiejętnościach komunikacyjnych nie chodzi o perfekcyjną wymowę czy umiejętność wygłaszania wzruszających przemówień. Chodzi o sprawne dostosowywanie wypowiedzi, zarówno słownictwa jak i tonu, tempa, do swoich odbiorców, by skutecznie werbalizować swoje myśli, osiągać porozumienie z innymi oraz wyjaśnić skomplikowane kwestie zarówno kolegom, jak i klientom. Komunikacja jest również ważnym aspektem przywództwa, ponieważ przywódcy muszą posiadać umiejętność delegowania zadań w sposób jasny i zrozumiały. Brak odpowiednich umiejętności komunikacyjnych może prowadzić do nieporozumień i utrudnień w wykonywaniu zadań.

Praca w grupie

Z racji tego, że większość delegowanych zadań w firmie jest wykonywana wspólnie z innymi pracownikami, pracodawcy oczekują od pracownika umiejętności efektywnej pracy w grupie. Najważniejsze w tej kwestii jest skoncentrowania się pracownika na celu, który trzeba osiągnąć wspólnymi siłami, dlatego istotna jest wzajemna pomoc, odpowiedni do kompetencji członków grupy podział zadań, empatia i przede wszystkim umiejętność aktywnego słuchania.

Umiejętność rozwiązywania problemów

Rozwiązywanie problemów nie tylko wymaga umiejętności analitycznych, kreatywnych i krytycznych, ale także chłodnej analizy. Ci którzy są w stanie opanować emocje i spokojnie przeanalizować problem, często osiągają rozwiązanie skuteczniej. Jest to miękka umiejętność, która często polega na pracy zespołowej, gdyż problemy nie zawsze muszą być rozwiązane samodzielnie.

Zarządzanie czasem i praca pod presja czasu

W większości zawodów należy mierzyć się z krótkimi terminami. Rekruterzy zwracają uwagę na kandydatów, którzy wykazują zdecydowaną postawę, niezakłóconą zdolność myślenia w sposób jasny oraz zdolność do opanowania stresu. Zarządzanie czasem jest ściśle związane z zdolnością do pracy pod presją, a także w napiętych terminach. Pracownicy, którzy dobrze zarządzają czasem, potrafią skutecznie określić priorytety zadań i organizować dzień, a jednocześnie przyjmując postawę umożliwiającą im podejmowanie nowych zadań i terminów.

Elastyczność

Mile widziana jest gotowość opuszczenia strefy komfortu, dostosowania się do zmiany warunków. Elastyczność jest ważną miękką umiejętnością, ponieważ wykazuje zdolność i chęć do podjęcia nowych zadań i sprostania wyzwaniom. Pracodawcy często szukają kandydatów optymistycznie usposobionych, którzy wykazują otwartość na zmianę stanowiska, warunków pracy.

Post Author: Mariola Bulewicz

1 thought on “Kompetencje miękkie kluczowe dla pracodawcy

    Komentator WordPress

    (24 lipca 2017 - 11:10)

    Cześć, to jest komentarz.
    Aby zapoznać się z moderowaniem, edycją i usuwaniem komentarzy, należy odwiedzić ekran Komentarze w kokpicie.
    Awatary komentujących pochodzą z Gravatara.

Komentarze są wyłączone.